NCAA TOURNEY: Sunday's tournament scores

Below is a look at Sunday's NCAA tournament scores:

Sunday's second round NCAA tournament games
No. 2 Ohio State 78, No. 10 Iowa State 75
No. 1 Indiana 58, No. 9 Temple 52
No. 1 Kansas 70, No. 8 North Carolina 58
No. 3 Florida 78, No. 11 Minnesota 64
No. 15 Florida Gulf Coast 81, No. 7 San Diego State 71
No. 13 La Salle 76, No. 12 Ole Miss 74
No. 2 Miami (Fla.) 63, No. 7 Illinois 59
No. 2 Duke 66, No. 7 Creighton 50